พบปะทีมบริหารระดับตำบล

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา โดย นางณัฐวิกา วาบา พัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้ นางสุหะณี นิอาแซ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำ อช. ลงพื้นที่ เพื่อพบปะ และสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายทีมบริหารระดับตำบล นายรอเซะ หะมะ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

(Visited 15 times, 1 visits today)