บ้านนาเดิมอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

เข้าชม 74 ครั้ง

“นาเดิมอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.
อำเภอบ้านนาเดิม โดย นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์
นายอำเภอบ้านนาเดิม และส่วนราชการร่วมสืบสาน
และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยภายในหน่วยงาน
เพื่ออนุรักษ์ ผ้าถิ่นไทยและสนับสนุนการเสริมสร้างงาน
สร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการอาชีพทอผ้าต่อไป

(Visited 74 times, 1 visits today)