เข้าชม 20 ครั้ง
@สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี
วันนี้ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. พช.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รักป่ารักต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา”รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักป่ารักต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา”รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประกอบด้วย
-มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวเปราะบางทางสังคม จำนวน 48 ชุด -เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวเปราะบางทางสังคม ประเภทครอบครัวเด็กแรกเกิด จำนวน 12 ครอบครัว/ ครัวเรือนประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 12 ครอบครัว/ ผู้สูงอายุ จำนวน 12 คน
-มอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 12 คน
-เยี่ยมครอบครัวเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ครอบครัว
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 580 คน
ในการนี้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาเดิม
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพและข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาเดิม
(Visited 20 times, 1 visits today)