“อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

เข้าชม 18 ครั้ง

“อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจและเอกชน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การประสานความร่วมมือ
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมกันส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย
และสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ผลิต
และประกอบการผ้าไทยในพื้นที่ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านนาเดิมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม

(Visited 18 times, 1 visits today)