ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวทวีวรรณ เกิดก่อ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านนาเดิม

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยางพาราเขียวขจี รสดีผลไม้ หลากหลายพระดี ศักดิ์ศรีเมืองเก่า เขาพลูน้ำแร่ร้อน พักผ่อนแอ่งห้วยใหญ่