โครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการผ้าครามสู่สากล กิจกรรมพัฒนาไหมย้อมครามต้นแบบสู่สากล

วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้อง ภูสกลแกรนด์ โ [...]
อ่านเพิ่มเติม

24กรกฎาคม 2560 นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง ตรวจติดตามงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มเพาะพันธ์ไม้ชุมชน ตำบลหนองกวั่ง

24กรกฎาคม 2560  นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการอำเภอบ้าน [...]
อ่านเพิ่มเติม