โครงการ ส่งเสริมอาชีพแก่สตรี (ฝึกอบรมทำขนมไทย)

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายชัยศรี อุปละ พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง จัดโครงการ ส่งเสริมอาชีพแก่สตรี ฝึกอบรมทำขนมไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

(Visited 15 times, 1 visits today)