พช.บ้านม่วง ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มปลูกและแปรรูปคล้าบ้านขี้เหล็ก

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายชัยศรี อุปละ พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มปลูกและแปรรูปคล้าบ้านขี้เหล็ก ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

(Visited 6 times, 1 visits today)