วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านม่วง

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายยงยุทธ  ภู่สมนาม นายอำเภอบ้านม่วง ประธานในพิธีเปิดงาน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยนายองอาจ  ซองทุมมินมร์ พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง เข้าร่วมงานฯ ณ หอประชุมอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ที่พระราชทานการปกครองของไทย

(Visited 189 times, 1 visits today)