ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๐ ดีเด่นระดับจังหวัด นางอภิวาทน์ มหาหิงส์

19 กรกฎาคม 2560 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษการประชุม การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560

ในครั้งนี้ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง ได้นำผู้จัดเก็บทึกข้อมูล จปฐ. ของอำเภอบ้านม่วง เข้ารับรางวัลผู้จัดเก็บ จปฐ ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560  ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.สกลนคร

(Visited 34 times, 1 visits today)