นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง ตรวจติดตามงานโครงการ ๙๑๐๑

 24กรกฎาคม 2560  นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง ตรวจติดตามงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มเพาะพันธ์ไม้ชุมชน ตำบลหนองกวั่ง

(Visited 131 times, 1 visits today)