พช.บ้านหมอ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 2 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมอ

ดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรีเพาะเห็ดขอนดำ ต.ไผ่ขวาง ที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อติดตามการดำเนินงานและแจ้งเตือนกำหนดที่จะต้องชำระเงินในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

(Visited 2 times, 1 visits today)