ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

นางกัทลี สรวงศิริ พัฒนาการอำเภอบ้านหมอ พร้อมด้วยนางอาภาศรี วรรณบวร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.บ้านหมอ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยนายไพบูลย์ บูรณสันติ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น ๔ (๓๑ ก.ค.๖๐)

(Visited 62 times, 1 visits today)