กิจกรรมปลูกต้นกล้ายางนาเทิดพระเกียรติ

ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดอำเภอบ้านหมอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่ม/องค์กร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอบ้านหมอ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ ต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหรเทพประชาสามัคคี ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

(Visited 106 times, 1 visits today)