อำเภอบ้านเหลื่อม มอบทุนอุปการะ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา 10.00 น. นายวีรกุล หวังวีระ นายอำเภอบ้านเหลื่อม ให [...]
อ่านเพิ่มเติม