สพอ.บ้านเหลื่อม ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

🎯ที่นี่บ้านเหลื่อม ทะเลบัวแดง บึงระหานลูกนก อำเภอบ้านเห [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บ้านเหลื่อม ดำเนินกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

🎯ที่นี่บ้านเหลื่อม ทะเลบัวแดง บึงระหานลูกนก อำเภอบ้านเห [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้ โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ คณะภริยาทูต

21 มิถุนายน 2560 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ร่วมติดตามกา [...]
อ่านเพิ่มเติม