สพอ.บ้านเหลื่อมร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565

เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายมานพ แสงจันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จำนวน 67 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. สรุปบัญชีและค่าใช้จ่าย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย สำนักงาน ป.ป.ส.
4. การพิจารณาระเบียบคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 และ
5. การพิจารณางบประมาณในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
 
ในการนี้นายมรกต ชินสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอบ้านเหลื่อม มอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านเหลื่อม เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ภาพข่าว/รายงาน : สพอ.บ้านเหลื่อม
#อำเภอบ้านเหลื่อม #จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดทไย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
(Visited 1 times, 1 visits today)