ประสานการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

วันที่​ 2​ กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุจิตรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (การทอดผ้าป่าสามัคคี) และกิจกรรม “หิ้วอาหารจากดินดี ไปเอามื้อสามัคคี ที่แปลงโคก”

วันที่​ 1​ กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาช [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงาน”โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง อำเภอบ้านหลวง ครั้งที่ 1/2566″

วันที่​ 26​ มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุจิตรา สุว [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว

วันที่​ 26​ มกราคม 2566 นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านหลวง ครั้งที่ 2/2566

23 มกราคม 2566 🕰️ เวลา 10.00 น. นางสาวสุจิตรา​ สุวรรณโร [...]
อ่านเพิ่มเติม