สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านวมประชุมเตรียมการจัดงานประจำปีของดีอำเภอบ้านหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 8 เดือนธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยนางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน์ พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประจำปีของดีอำเภอบ้านหลวง ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมี นายอำเภอบ้านหลวง นางสาวอศริวรรณ เพาะพืช เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเมืองสวด ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง

(Visited 4 times, 1 visits today)