สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาด(CMO)และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักที่ 1 และพัฒนาช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

วันที่ 8 เดือนธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยนางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน์ พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวงและคณะกรรมการบริหารตลาด/ผู้บริหารตลาด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาด(CMO)และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักที่ 1 และพัฒนาช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ณ โรงแรมน้ำทองน่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

(Visited 3 times, 1 visits today)