สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวงเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ณ บ้านเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 8 เดือนธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยนางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน์ พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน โดยมีกิจกรรมการสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก การมอบถังขยะเปียก และประกาศเจตนารมณ์ โดยมี นายอำเภอบ้านหลวง นางสาวอศริวรรณ เพาะพืช เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

(Visited 3 times, 1 visits today)