ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล​จปฐ./กชช.2​ค.​ต.ป่าคาหลวง​

สนง.พัฒนาชุมชนบ้านหลวง​ ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล​จปฐ./กชช.2​ค.​ต.ป่าคาหลวง​ ณ​ห้องประชุมเมืองสวด​ ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง
♦️”อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชน อย่างยั่งยืน”♦️
📸นักพัฒนาดิจิทัล/นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทีมประชาสัมพันธ์
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)