ประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นางสาว สุจิตรา สุวรรณโรจน์ พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง ได้เข้าร่วมต่อสัญญาจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และได้มอบเกียรติบัตร ให้กับ นายวีระศักดิ์ รัตนพิสิฐไชย และนายพลกฤษณ์ เจือจารย์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อแสดงว่า เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
“อุทิศตน​ พัฒนาคน​ สร้างชุมชน​ อย่างยั่งยืน”♦️
📸นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)/ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง​ รายงาน
(Visited 9 times, 1 visits today)