มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในกิจกรรมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านหลวง

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง ให้เกียรติในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในกิจกรรมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านหลวง ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 รางวัล ดังนี้
1. การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่
– บ้านนาหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับอำเภอ
2. การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
– กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสวนเสด็จ หมู่ที่ 7 ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชมเชย และรับมอบเงินรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 500 บาท
โดยนางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน์ พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย ทีมงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

♦️”อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชน อย่างยั่งยืน”♦️
📸นักพัฒนาดิจิทัล/นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทีมประชาสัมพันธ์
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)