ประชุมเจ้าของแปลงครัวเรือนต้นแบบ HLM

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา นางสาวสุจิตรา​ สุวรรณโรจน์พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง​  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ” โคก หนอง นา โมเดล ” (นพต.) ผู้รับผิดชอบ พื้นที่แปลง HLM  และเจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ร่วมประชุมจัดวานแผนการทำงานของพื้นที่แปลง HLM   ณ ห้องประชุมเมืองสวด ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง ชั้น 2

 

 

“อุทิศตน​ พัฒนาคน​ สร้างชุมชน​ อย่างยั่งยืน”♦️
📸นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล/ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง​ รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)