ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประจำปี 2560 เพื่อรับรองข้อมูลระดับอำเภอ จปฐ.ปี 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เข้าชม 33 ครั้ง
(Visited 33 times, 1 visits today)