วันนี้ที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด เป็นประธานชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เข้าชม 113 ครั้ง

(Visited 113 times, 1 visits today)