วันที่ 3 ธ.ค. 2560 เวลา 08.30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมีนางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าราชการ /ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านลาด/นายกเทศบาล/สหกรณ์/ธกส.และผู้ประกอบการ ณ. บริเวณตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมจำนวน 200 ค

เข้าชม 55 ครั้ง

(Visited 55 times, 1 visits today)