วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายอรุณ ศรีทองขวัญ พัฒนาการอำเภอบ้านลาด พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ณ บ้านไร่มะซาง ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

เข้าชม 29 ครั้ง

(Visited 29 times, 1 visits today)