วันที่ 14 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอบ้านลาด เป็นประธานการฝึกอบรมครูฝึกระดับตำบล ในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เข้าชม 77 ครั้ง

(Visited 77 times, 1 visits today)