ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรุณ ศรีทองขวัญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านลาดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน