โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 20-21 พ.ค. 60. จนท.พัฒนาชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ อาคารทองอุไร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

(Visited 23 times, 1 visits today)