ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านลัดล่าง

หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านลัดล่าง หมู่ที่ 5 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สโลแกนหมู่บ้าน “เดินทอดน่อง ท่องตลาดชุมชน ยลวิถีริมน้ำ”

วิถีชีวิตชุมชน เป็นชุมชนริมน้ําเพชรบุรี ประกอบอาชีพผันแปรไปตามพื้นที่ เดิมทํานาข้าว เมื่อสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลง อาชีพในชุมชนจึงเปลี่ยนไปมีน้ำเค็มแทรกจึงไม่มีการทํานาข้าวแล้ว มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งชาวสวน มะพร้าว แปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นจาก อาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป มีวัดเขาตะเคราเป็นศูนย์รวมจิตใจ

 

สถานที่ท่องเที่ยว

1. วัดเขาตะเครา ตั้งอยู่ริมคลองบางครก ซึ่งแยกจากแม่น้ำเพชรบุรี ที่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทย ที่ปากอ่าวบางตะบูน ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อสร้างมาช้านาน ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสมัยใด แต่มีหลักฐานชัดเจนปรากฏในบทประพันธ์ “เพลงยาวหม่อม ภิมเสน” ในสมัยอยุธยา มีหลวงพ่อทองเป็นพระคู่วัด

2. ตลาดชุมชนคนเขาตะเครา เป็นตลาดขาย ผลิตภัณฑ์ชุมชน วันเสาร์อาทิตย์ จะมีร้านค้ามากมายหลายร้าน มีที่ให้นั่งพักผ่อนและจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในวัดเขาตะเคาติดแม่น้ำ

3. กลุ่มทำจาก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนการเย็บจาก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน และวัสดุในท้องถิ่น

4. กลุ่มทำน้ำตาลมะพร้าว การทำน้ำตาลจากยอดมะพร้าวเป็นแหล่งเรียนรู้สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนบางครกที่แต่เดิมมีอาชีพทำน้ำตาลเป็นอาชีพหลัก

5. กลุ่มทำไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นแหล่งเรียนการฝึกทำไม้กวาดจากก้านมะพร้าวซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นำส่วนที่เป็นก้านมะพร้าวมาทำเป็นของใช้สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น

  1. ลูกจากลอยแก้ว
  2. น้ำพริกกากหมู
  3. ไม้กวาดทางมะพร้าว
  4. รังนก

ผังเส้นทางแผนผังในหมู่บ้าน

อ้างอิงจาก :

http://cbt.nawatwithi.com/view_main.php?vill_id=936

https://phetchaburi.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/39/2019/04/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87yy.pdf

https://www.facebook.com/communitykhaotakhaomarkets

(Visited 27 times, 1 visits today)