สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลมประชุมชี้แจ้งแบบแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 19 เม.ย. 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม จัดก [...]

อ่านต่อ

ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

@สพอ.บ้านแหลม’ วันที่ 2 เมษายน 2564. เวลา. 09.00. น. นา [...]

อ่านต่อ

นางสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านเเหลม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการ “๙๐ วันปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.นางสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงนามการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายทีมและรายบุคคล (รอบที่ 1/2564)

วันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม จ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล (8 มีนาคม 2564) ภายใต้แนวคิด “สตรีแต่งผ้าไทย”น้อมใจสืบสานแนวพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น. นางอำนวย บุญคุ้ม พัฒ [...]

อ่านต่อ