ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม
ชั้น 2  อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันออก                                                                     อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  76110                                                                                                 
โทร. 032-772092
อีเมล์ banlaem@cdd.go.th

(Visited 267 times, 1 visits today)