โครงสร้างบุคคลากร

นายเจษฎา ธิติเวสส์

พัฒนาการอำเภอบ้านแหลม

นายธนิต ทวีกาญจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรประจำตำบล

ท่าแร้ง บางตะบูน บางตะบูนออก บางครก

นางสาวจุฑารัตน์ กลายกลั่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรประจำตำบล

บ้านแหลม บางขุนไทร

นางปรียาพร สุบงกช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรประจำตำบล

ท่าแร้งออก ปากทะเล

พัฒนากรประจำตำบล

นางสาวหญิงมุก สุขไตรรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พัฒนากรประจำตำบล

บางแก้ว แหลมผักเบี้ย

(Visited 336 times, 1 visits today)