ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

@สพอ.บ้านแหลม’
วันที่ 2 เมษายน 2564. เวลา. 09.00. น.
นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอบ้านแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพต. นพร.และนศ.ฝึกงาน. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 
(Visited 5 times, 1 visits today)