กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

วันที่ 24 มีนาคม 2564. เวลา 10.00น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม ได้รับเกียรติจาก นายสายัณต์ พวงสั้น ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแหลม ในการเปิดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ณ. บ้านพักนายอำเภอบ้านแหลม. ตามแนวคิด “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่ดี” ในฐานะผู้นำต้องทำก่อน และมอบแนวทางให้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ไปปลูกผักสวนครัว ครัวเรือนละอย่างน้อย 10 ชนิด ที่บ้านของตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในอำเภอบ้านแหลมต่อไป. ในการนี้ นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอบ้านแหลม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ให้ท่านประธาน และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ
ภาพ/ข่าว ทีมข่าว สพอ.บ้านแหลม
(Visited 13 times, 1 visits today)