นางสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านเเหลม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการ “๙๐ วันปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.นางสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านเเหลม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการ “๙๐ วันปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร(บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง) โดยได้ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ พริกกะเหรี่ยง มะเขือเทศ ผักชีฝรั่ง โหระพา กะเพรา ฯลฯ บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอบ้านแหลม

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเพชรบุรีให้ทุกอำเภอขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 และน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต โดยกำหนดให้ทุกครัวเรือนในอำเภอ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้อย่างน้อยครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า 10 ชนิด เพื่อการบริโภค ลดรายจ่าย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการรับประทานพืชผักปลอดสารเคมี สร้างภูมิคุ้มกันตนเองและครอบครัวในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

(Visited 15 times, 1 visits today)