การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเพชรบุรีให้ทุกอำเภอขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 และน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต โดยกำหนดให้ทุกครัวเรือนในอำเภอ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้อย่างน้อยครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า 10 ชนิด เพื่อการบริโภค ลดรายจ่าย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการรับประทานพืชผักปลอดสารเคมี สร้างภูมิคุ้มกันตนเองและครอบครัวในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

       

โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา16.00 น.นางสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านเเหลม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการ “๙๐ วันปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร(บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง) โดยได้ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ พริกกะเหรี่ยง มะเขือเทศ ผักชีฝรั่ง โหระพา กะเพรา ฯลฯ บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอบ้านแหลม

และวันที่ 24 มีนาคม 2564. เวลา 10.00น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม ได้รับเกียรติจาก นายสายัณต์ พวงสั้น ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแหลม ในการเปิดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ณ. บ้านพักนายอำเภอบ้านแหลม. ตามแนวคิด “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่ดี” ในฐานะผู้นำต้องทำก่อน และมอบแนวทางให้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ไปปลูกผักสวนครัว ครัวเรือนละอย่างน้อย 10 ชนิด ที่บ้านของตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในอำเภอบ้านแหลมต่อไป. ในการนี้ นายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอบ้านแหลม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ให้ท่านประธาน และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว สพอ.บ้านแหลม

 

(Visited 45 times, 1 visits today)