นายเจษฎา ธิติเวสส์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านแหลม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี