นายเจษฎา ธิติเวสส์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านแหลม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย banlaem วันที่ 02 ก.ย. 2564

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามการดำเนินการจ้างตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของ นายมาณู รอดเสม หมู่ 3 ตำบลบ้านแหลม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย banlaem วันที่

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามการดำเนินการจ้างตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของ นางสาวปริษา จงกาญจนาสุนทร หมู่ 4 ตำบลแหลมผักเบี้ย