นายเจษฎา ธิติเวสส์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านแหลม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย banlaem วันที่ 23 มี.ค. 2564

นางสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านเเหลม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการ “๙๐ วันปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร