“สพอ.บ้านโคก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565”

เข้าชม 12 ครั้ง

📣🔊 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 🔊📣
“สพอ.บ้านโคก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565”
🏡วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ้านโคก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการต่างๆของอำเภอบ้านโคกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ และกำนันเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูเวียง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ในการนี้ นางสาววริณรำไพ ศักลอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโคก เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้ด้วย
⛰🏞 อำเภอบ้านโคกเมืองงาม สามด่านชายแดน 🏞⛰
📸 สพอ.บ้านโคก รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)