“สพอ.บ้านโคก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านฟากนา”

เข้าชม 5 ครั้ง

📣🔊 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 🔊📣
“สพอ.บ้านโคก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านฟากนา”
🏡วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 19.30 น. นางสาววริณรำไพ ศักลอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโคก มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมประชุมประจำเดือนบ้านฟากนา เพื่อพบปะพูดคุยข้อราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ชาวชุมชนบ้านฟากนา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านฟากนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
⛰🏞 อำเภอบ้านโคกเมืองงาม สามด่านชายแดน 🏞⛰
📸 สพอ.บ้านโคก รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)