“สพอ.บ้านโคก ร่วมกิจกรรมประชุมสัญจรเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565”

เข้าชม 2 ครั้ง

📣🔊 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 🔊📣
“สพอ.บ้านโคก ร่วมกิจกรรมประชุมสัญจรเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565”
🏡วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววริณรำไพ ศักลอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโคก มอบหมายนายชนินทร์ แจงป้อม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเครือข่ายโคก หนอง นา บ้านนาขุม เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัญจรเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565 นำโดย จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ของกรมการพัฒนาชุมชน “ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พช.”ตามหลัก 5 P มีกิจกรรม ดังนี้
☀️เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน
☀️กิจกรรมเอามื้อสามัคคีขุดคลองไส้ไก่ ฐานเรียนรู้ คนเอาถ่าน ทำปุ๋ยชีวภาพ
☀️กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ของเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 9 อำเภอณ แปลงครัวเรือนต้นแบบของนายเกริกฤิทธิ์ สานต๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
⛰🏞 อำเภอบ้านโคกเมืองงาม สามด่านชายแดน 🏞⛰
📸 สพอ.บ้านโคก รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)