“สพอ.บ้านโคก ลงพื้นที่คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)ตำบลนาขุม”

เข้าชม 7 ครั้ง

📣🔊 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 🔊📣
“สพอ.บ้านโคก ลงพื้นที่คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)ตำบลนาขุม”
🏡วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววริณรำไพ ศักลอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโคก มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยไคร้ หมู่ 6 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลนาขุม ได้แก่
1.นายธรรมวิทย์ บุตรที(ผู้นำ อช.ชาย)
2.นางสกุลตรา บุตรที(ผู้นำ อช.หญิง)
⛰🏞 อำเภอบ้านโคกเมืองงาม สามด่านชายแดน 🏞⛰
📸 สพอ.บ้านโคก รายงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)