เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562

เข้าชม 16 ครั้ง

🌾🌼🌿พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม🌾🌼🌿
🏘 บ้านโคกเมืองงาม สามด่านชายแดน 🏘
📆 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางวนิดา สวนเอก พัฒนาการอำเภอบ้านโคก มอบหมาย นายสมบัติ จูเปาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางแก้ว คำปล้อง ผู้ใหญ่บ้านปางไฮ หมู่ที่9 ตำบลบ่อเบี้ย และ ผู้นำ อช. ตำบลบ่อเบี้ย เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ในพื้นที่ บ้านปางไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อเบี้ย เพื่อให้กำลังใจครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก🏘

(Visited 16 times, 1 visits today)