คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเจ้า หมู่ที่ 3 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

[...]
อ่านเพิ่มเติม

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

[...]
อ่านเพิ่มเติม