>>กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน<< วันที่ 9 ตุลาคม 2563 อาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางม่วง ร่วมประชุม ณ เทศบาลบางใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมตักบาตรพระ๑๐๘ โดยมติกำหนดการจัดงาน วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดท่าบันเทิงธรรม

>>กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน<<วันที่ 11 ตุลาคม 2563 อาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางม่วงร่วมแจกถุงยังชีพกับผู้ยากไร้มาจากการบริจาคของคณะศิษย์เจ้าคุณอลงกตวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน580ชุด ณ วัดบางม่วง ตำบลบางม่วง

>>กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน<< วันที่13 ตุลาคม 2563 อาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางใหญ่ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีการเลี้ยงก๊วยเตี๋ยว แจกขนมและของใช้ต่างๆให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙