>>กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน<< วันที่ 11 ตุลาคม 2563 อาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางใหญ่ร่วมทอดกฐินสามัคคี และทำโรงทานเลี้ยงพี่น้องประชาชนได้อิ่มท้องและมีความสุขที่ได้มาทำบุญ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

>>กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน<< วันที่ 9 ตุลาคม 2563 อาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางม่วง ร่วมประชุม ณ เทศบาลบางใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมตักบาตรพระ๑๐๘ โดยมติกำหนดการจัดงาน วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดท่าบันเทิงธรรม

[...]
อ่านเพิ่มเติม

>>กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน<<วันที่ 11 ตุลาคม 2563 อาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางม่วงร่วมแจกถุงยังชีพกับผู้ยากไร้มาจากการบริจาคของคณะศิษย์เจ้าคุณอลงกตวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน580ชุด ณ วัดบางม่วง ตำบลบางม่วง

[...]
อ่านเพิ่มเติม

>>กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน<< วันที่13 ตุลาคม 2563 อาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางใหญ่ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีการเลี้ยงก๊วยเตี๋ยว แจกขนมและของใช้ต่างๆให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙

[...]
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเจ้า หมู่ที่ 3 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

[...]
อ่านเพิ่มเติม

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

[...]
อ่านเพิ่มเติม