สพอ.บางใหญ่ ร่วมรับชมทีวี พช ภายใต้วาระการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนฯ และโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน