กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามหลัก บวร

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอำพรชัย วิชิตพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายอำพรชัย  วิชิต [...]
อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายอำพรชัย  วิชิต [...]
อ่านเพิ่มเติม