เฟซบุ๊กแฟนเพจ “เพราะบางใหญ่ มีเรื่องเล่า” มียอดการเข้าถึงประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

เข้าชม 16 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ ได้ตรวจสอบสถิติเชิงลึกจากการสร้างเพจ “เพราะบางใหญ่ มีเรื่องเล่า” พบว่ามียอดการเข้าถึง (Reach) มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

จากการสำรวจพบว่าสถิติเชิงลึกของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เพราะบางใหญ่ มีเรื่องเล่า”  (บันทึกเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) มีผลการสำรวจ ดังนี้

๑) ยอดการกดไลก์แฟนเพจ ทั้งสิ้น ๓๗๕ คน

๒) ยอดผู้ติดตามแฟนเพจ ทั้งสิ้น ๓๘๒ คน

๓) ยอดการเข้าถึงโดยรวม ทั้งสิ้น ๑๐,๐๙๒ คน

๔) ยอดการมีส่วนร่วมกับโพสต์ ทั้งสิ้น ๑,๔๔๙ คน

โดยโพสต์ที่มียอดการเข้าถึงมากที่สุด คือ โพสต์ “นายกอล์ฟ ปาท่องโก๋” ซึ่งมียอดการเข้าถึงมากกว่า ๖,๐๐๐ คน

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ จะดำเนินการสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่อไป เพื่อส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ในภายในขอบเขตอำเภอบางใหญ่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นว่าบางใหญ่มี “ของดี”

ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพราะ “บางใหญ่” มีเรื่องเล่า ได้ที่: https://www.facebook.com/cdd.storyofbangyai

(Visited 16 times, 1 visits today)